สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งตั้งให้ “ขวัญ เช้าตรู่มณี” ดารามีชื่อเสียง เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนาย ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนาย

ตอนวันที่ 26 ต.ค.2564 ดาราสาว “ขวัญ เช้าตรู่มณี” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาเอ็งรม kwanusa9 โดยบอกว่า ตามที่สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ครอง รุยาพร นายกสภาทนาย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวเช้าตรู่มณี พูลกำเนิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนาย ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนาย

ทั้งนี้ ทางสภาทนายโดยคณะกรรมการของสภาทนายเห็นด้วยให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับชุดแต่งกายการปฎิบัติหน้าที่และชุดแต่งกายปกติขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆตามสมควร ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยชุดแต่งกายดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนาย เจ้าหน้าที่ ตลอดจน คนที่นายกสภาทนายมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนาย เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

kwan1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *