พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชื้อเชิญญาติพี่น้องชาวไทยร่วมงาน “นึกถึงไม่ลืม 9” เนื่องในวันเหมือนวันสวรรคต 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยอำนาจมหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ความคิดนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี รวมทั้งรับชมผ่านหนทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเชิดชูพระเกียรติ “ในความจำ” พรีเซ็นท์พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักเกณฑ์ ของพระองค์ ยังคงประทับใจอยู่ในความจำอย่างไม่รู้ลืม
  • นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับชมนิทรรศการพระมหากษัตริย์รักเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วประเทศ กว่า 50 ร้าน
  • กิจกรรมก้มระลึก วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มระลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูไม่พลอดุลยอำนาจมหาราช บรมที่นาถบพิตร รวมทั้งฟัง เพลงที่ความนึกถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมเพลงก้มระลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระมหากษัตริย์รักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งวัน

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการจัดงานผ่านแบบออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *