ครม.รับรู้ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน-ปรับปรุงระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวทางไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนร แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และก็สตูล เพื่อเคลื่อนแนวทางและก็โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความรู้ความเข้าใจในการชิงชัยของไทย ยกตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ โครงการปรับปรุงปรับแก้ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และก็โครงการนำสายสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก็ก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มค่าและก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ความงดงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป และก็วิสาหกิจชุมชน และก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับแก้ระบบที่ดินสำหรับเพื่อเลี้ยงชีพและก็ลดความแตกต่างด้านการครอบครองที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 ขจัดปัญหาที่ดินและก็ที่พักอาศัย รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองปกป้องและก็การดูแลและรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกตอนวัย ทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างจังหวะด้านการศึกษาของผู้ทุพพลภาพและก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ และก็จัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและก็บำรุงรักษาชายฝั่งทะเลและก็รอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาบอกว่า รัฐบาลดำเนินการตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชิงชัยและก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนาและก็เสริมสร้างความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง และก็ส่วนราชการ นอกจากนั้น ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนนหนทาง การจัดการจัดการภัยพินาศ ติดตามหลักสำคัญปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และก็ปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน และก็ 3.การเสริมสร้างและก็ปรับปรุงความสามารถเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยพอเพียง การดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและก็การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นต้น ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *