ด่วน ผบ.ตร. เซ็นชื่อคำสั่งแต่ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายระนาบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เซ็นชื่อคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องแน่ใจสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำสั่งดังกล่าวข้างต้นไปยัง กองสั่งงานสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำสั่งดังกล่าวข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ดังนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งดังกล่าวข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที อย่างไรก็แล้วแต่ สามารถสำรวจรายนามการแต่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *