วิธีตรวจทานสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว หากไม่เจอข้อมูลจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินแผนการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แล้วก็คุ้มครองปกป้องความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกอับจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” แล้วก็น้ำท่วม ทั้งๆที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานปกติ โดยรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก ยกตัวอย่างเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน
ขณะที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ เกษตรกรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็จะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับแนวทางการตรวจทานสิทธิ์แผนการรับรองรายได้ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกร พร้อมกดค้นหา
3. หากคนที่สมัครสมาชิกสำเร็จ แล้วก็ได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่เจอข้อมูลการขึ้นบัญชี จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *