พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ด้าน กระทรวงศึกษาธิการ รีบเผยแพร่ รับวันเด็ก 8 ม.ค.2565 นี้

วันที่ 21 เดือนธันวาคม ผู้รายงานข่าวรายงานว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

kids1

ทั้งนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นจุดสำคัญของเด็กแล้วก็เยาวชน ก็เลยได้มีนโยบายให้มีการจัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติในแบบอย่างที่เหมาะสม ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีความเข้มงวดกวดขันแล้วก็ปลอดภัย

รมว.ศธ. กล่าวถัดไปว่า วันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานแล้วก็องค์กรทุกภาคส่วน ได้ด้วยกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนอีกทั้งในศูนย์กลางแล้วก็ส่วนภูมิภาค ได้ร่วมงานเพื่อเปลี่ยนศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ให้เติบโตเป็นพลเมืองของชาติสืบไป

สำหรับคำขวัญวันเด็ก รายปี 2565 ซึ่งเป็นคำขวัญที่นาชูรัฐมนตรี มอบให้เด็กไทย เนื่องในจังหวะวันเด็กแห่งชาติ ของทุกปี โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชะ นายกฯ ได้มอบคำขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565ความว่า ” รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

กระทรวงศึกษาธิการ ก็เลยขอเผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ รายปี 2565 สู่มหาชน หน่วยงานการเรียนรู้ สถานศึกษา โดยขอให้ส่วนราชการหน่วยงาน สถานศึกษาด้วยกันโปรโมท เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมเกื้อหนุนเด็กแล้วก็เยาวชน ให้มีความรู้อีกทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ความถนัดชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล แล้วก็การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใส่ใจในบทบาทหน้าที่ ด้วยการตั้งใจเรียน แล้วก็การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจอยู่ตลอดบนพื้นฐานของการมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะกระทำตนให้เกิดผลดีแก่ตนเองแล้วก็สังคมถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *