ช่วงวันที่ 26 เดือนกันยายน นายสุพจน์ รอดเรือง ณ จังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดบริเวณเมืองไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 เดือนกันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง และทำให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากเพิ่มขึ้น

โดยคาดการณ์จำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดต้นน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แม้กระนั้นยังคงจําเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันโดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 เดือนกันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี ไตร่ตรองแล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่นว่า งานก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองปกป้องริมฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 1 วัน โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวโยงในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมทำงาน อํานวยความสบาย และให้ความให้การช่วยเหลือราษฎร ตลอด 1 วัน

3.) ถ้าเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความให้การช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *