ปชช. 60% กลุ้มอกกลุ้มใจจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องคุ้มครองป้องกันโควิดเอาจริงเอาจัง อยากลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของพลเมืองทั้งประเทศ ปริมาณทั้งนั้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงทีแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้าที่ผ่านมา พบว่า โดยมาก หรือปริมาณร้อยละ 60.04 ระบุว่า กลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องโควิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 ระบุว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตกทอดขนบธรรมเนียมอันดีงาม ปริมาณร้อยละ 50.00 ระบุว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 ระบุว่า ทำให้บรรยากาศครื้นครึก สนุก ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด และก็ปริมาณร้อยละ 31.43 ระบุว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามธรรมดา
เมื่อถามคำถามว่าภายหลังจากคลายล็อกและก็เปิดประเทศแล้ว พลเมืองพอใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า โดยมากหรือปริมาณร้อยละ 43.94 ระบุว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 ระบุว่า ยังคลุมเคลือ มีเพียงปริมาณร้อยละ 25.38 ระบุว่า ไป 25.38 และก็เมื่อถามคำถามว่าหากได้ไปลอยกระทง พลเมืองจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าโดยมากหรือปริมาณร้อยละ 33.50 ระบุว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 ระบุว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 ระบุว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อมาตรการคุ้มครองป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า โดยมากหรือปริมาณร้อยละ 40.86 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ปริมาณร้อยละ 30.71 ระบุว่า ยังคลุมเคลือ ปริมาณร้อยละ 23.57 ระบุว่า ค่อนข้างจะเชื่อมั่น และก็ปริมาณร้อยละ 4.86 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 ระบุว่า มีวิธีการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 ระบุว่า สถานที่จัดงานจำเป็นต้องสมควร ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัดคับแคบ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 ระบุว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ อื่นๆอีกมากมาย ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 ระบุว่า ย้ำอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 ระบุว่า สำรวจความแข็งแรงของโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานชายน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ต่างจากปีที่ผ่านๆมายังไง พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 ระบุว่า งดการไปสถานที่แออัดคับแคบ ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 ระบุว่า ระวังสุขภาพมากเพิ่มขึ้น ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 ระบุว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 ระบุว่า ความสนุกสนานน้อยลง ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 ระบุว่า อดออมมากเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่พลเมืองอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 ระบุว่า โควิด-19 ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 ระบุว่า ของใช้ของสอยแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 ระบุว่า ความยากไร้ และก็ ชั้น ปริมาณร้อยละ 54.41 ระบุว่า 5 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *