เช็กวันประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน หลังนายกฯไฟเขียวให้จัดกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อจำกัด การป้องกันการรับเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 เดือนตุลาคม 64 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้ง รมว.กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อสงวนสืบสาน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่เป็นอันตรายสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) รวมทั้งการป้องกันการรับเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางรวมทั้งมาตรการรณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ดังเช่นว่า ห้ามปลดปล่อยโคมลอย งดเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ ดอกไม้ไฟ รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ฯลฯ

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรอีกทั้งทางบกรวมทั้งทางเรือ ตรวจดูความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งพลเมืองในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเพิ่มมาตรการป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมเพื่อนร่วมงานไม่ให้ยัดเยียด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงควรจะมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้ารวมทั้งออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดสนิท ชำระล้างผิวสัมผัสอีกทั้งก่อนรวมทั้งหลังการจัดงาน รวมทั้งชำระล้างห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง หากข้างในงานมีการแสดงให้ชำระล้างก่อนรวมทั้งหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือหากเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ รวมทั้งหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวพ.ย. ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นตอนต้นหน้าหนาว อากาศจึงเย็นสบาย รวมทั้งอยู่ในฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง รวมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานกำหนดเด่นชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แม้กระนั้นมั่นใจว่าจารีตประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระเทียน” รวมทั้งมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงจังหวัดสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากนั้นจารีตประเพณีการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของเชื้อชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งควรมีน้ำตามกระแสน้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือทวยเทพเทวดาที่น้ำ ทั้งยังเป็นการแสดงความคารวะขอประทานโทษที่ได้ลงอาบ หรือปลดปล่อยสิ่งสกปรกลงน้ำไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และก็เป็นการบูชาทวยเทพเทวดาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ ตามคติความเลื่อมใส โดยแท้การลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เป็น

1. เพื่อขอโทษแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทรวมทั้งบูชาทวยเทพเทวดาตามคติความเลื่อมใส

2. เพื่อรักษาขนบประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามเวลา

3. เพื่อรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *