ปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากวัคซีนวัววิด-19 ที่จำเป็นที่จะต้องรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญในการคุ้มครองป้องกันวัววิด-19 ซึ่งในขณะนี้ มีหลายแบบอย่าง หลายแบรนด์ในท้องตลาด แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) สภาองค์กรของผู้ซื้อ แล้วก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการพิจารณาประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 ส.ค.-3 ตุลาคม64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องทดลองที่ตามมาตรฐาน หลังจากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวพันทั้งสิ้น เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวพันกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

พิจารณา หน้ากากอนามัย 60 แบรนด์

“ไพบูลย์ ตอนทอง” ผู้ตัดสินหลักการสภาองค์กรของผู้ซื้อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ เปิดเผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายแบรนด์เป็นภาษาต่างชาติ เป็นต้นว่า ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่พูดว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดชนิดและประเภทให้ห้องทดลองทดสอบตามมาตรฐาน
ดังนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 แบรนด์ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 แบรนด์ แล้วก็หน้ากากกรุ๊ปเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองป้องกันทางเท้าหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 แบรนด์ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ดังนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงความสามารถการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) อย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 แล้วก็ “ทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรจะมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ปริมาณ 14 แบรนด์
 • ผ่านเกณฑ์ 3 แบรนด์ อย่างเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 11 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องการใช้งานทางการแพทย์ทั่วไปแล้วก็การใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรจะมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดสอบ 27 แบรนด์
 • ผ่าน 3 แบรนด์ อย่างเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้อง N95

 • กำหนดให้ควรจะมีความสามารถการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดสอบทั้งสิ้น 19 แบรนด์
 • ผ่านเกณฑ์ 13 แบรนด์ อย่างเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แบรนด์

ดูอย่างไรว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการสภาองค์กรของผู้ซื้อ พูดว่า ข้อคิดเห็นในการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำควรจะมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังจำต้องพบเจอกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือฐานรากที่จำเป็นจะต้อง ต้องการเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่แจ่มกระจ่าง ผลของการทดสอบคราวนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อบังคับในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการปกป้องคุ้มครองผู้ซื้อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *