อต. คาดการณ์สภาพอากาศ 1 วันด้านหน้า เช็ค “อุณหภูมิวันนี้” เมืองไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แม้กระนั้นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกึ่งกลาง และก็ภาคทิศตะวันออกมีอากาศเย็น

(21 ธ.ค.2564) อต. คาดการณ์สภาพอากาศ 1 วันด้านหน้า รอบๆความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างจะแรงยังคงแผ่ปกคลุมเมืองไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แม้กระนั้นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกึ่งกลาง และก็ภาคทิศตะวันออกมีอากาศเย็น สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิวันนี้ต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส และก็ยอดกษัตริย์อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชากรรอบๆเมืองไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในเวลานี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ ในขณะที่มีหย่อมความกดดันอากาศต่ำบริเวณศีรษะเกาะเกะสุมาตรา จะเขยื้อนเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางที่ ส่วนคลื่นลมรอบๆอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือรอบๆอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรจะออกเรือด้วยความระมัดระวัง และก็หลบหลีกการเดินเรือรอบๆที่มีฝนคะนอง
อนึ่ง ลมพายุดีเปรสชั่น “ราอี” รอบๆทะเลจีนใต้ตอนบน มีลักษณะท่าทางจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดดันอากาศต่ำ และก็ย่อยสลายในระยะถัดไป โดยลมพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเมืองไทย

ภาคเหนือ : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูเขาอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชั่วโมง

ภาคกึ่งกลาง : อากาศเย็นในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชั่วโมง

ภาคทิศตะวันออก : อากาศเย็นในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก) : ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในเช้าตรู่ ทางตอนล่างของภาคมีฝนคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางที่
รอบๆจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และก็จังหวัดยะลา อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางที่ รอบๆจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และก็จังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากเกินกว่า 2 เมตร

จังหวัดกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล : ก้อนเมฆเล็กน้อย กับมีอากาศเย็นในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *