เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ แต่งงานกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นชายหนุ่มสามัญชนแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี สละฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน

เมื่อ 26 ต.ค. 64 สำนักข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี กล่าวว่า เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ พระราชหลานในสมเด็จพระจักรพรรดิที่นารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นชายหนุ่มสามัญชนแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี ในช่วงเช้าของวันนี้ (26 ต.ค.) ภายหลังเจ้าฟ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เจ้าฟ้าหญิงมาโกะ พระชนมพรรษา 30 อายุได้เสด็จพระดำเนินออกจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงเมืองโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาแคว้น โดยได้ทรงก้มเคารพพระบิดา เจ้าชายฟุไม่ฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเจ้าฟ้าหญิงคิโกะแม่ บ่อย รวมทั้งทรงกอดเจ้าฟ้าหญิงคาโกะ พระขนิษฐ ก่อนจะเสด็จออกจากพระตำหนักเพื่อเข้าพิธีมงคลสมรส ซึ่งถือเป็นการออกจากครอบครัวไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่

mago1
ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นเพศหญิงควรต้องสละฐานันดรศักดิ์ แม้แต่งงานกับคู่หมั้นที่เป็นสามัญชน ในตอนที่เจ้าฟ้าหญิงมาโกะยังมีพระหวังที่จะไม่มีการจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง ก็เลยทำให้เจ้าฟ้าหญิงมาโกะทรงเป็นพวกวงศ์สกุลประเทศญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าฟ้าหญิงมาโกะรวมทั้งนายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่บังกะโล Grand Arc ในกรุงเมืองโตเกียว ประกาศทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วในวันนี้ (26 ต.ค. 64)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *