ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข ม.33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุถึงการชำระเงินแก้ไขผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี แล้วก็อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น แล้วก็จะโอนตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งไปกว่านี้ ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถวิเคราะห์สิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมได้ที่เว็บ www.sso.go.th แล้วก็ถ้าเกิดผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานได้รับเงินแก้ไขแต่ว่าเมื่อวิเคราะห์สิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิที่เว็บ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แจ่มชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้ด้วยเหมือนกัน

33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *