ขาโซเชียลหัวร้อนไปตามๆกันเมื่อดึกดื่นวันที่ 4 ตุลาคม 64 แอป Facebook, Instagram, WhatsApp ล่มทั่วโลก โดยคาดว่าคือปัญหาทางด้านเทคนิค

ตอนดึก 4 ตุลาคม 64 Facebook, Instagram, WhatsApp ล่มทั่วโลก
อัปเดต : (5 ตุลาคม 6:00 น.) ข้างหลังผ่านไปประมาณ6-7 ชั่วโมง แอป Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp เริ่มกลับมาใช้งานได้แล้ว แม้กระนั้น ยังมีปัญหาช้าในบางครั้งอยู่

Screenshot 2021-10-05 115415

Mark Zuckerberg ประกาศ (5 ตุลาคม 6:00 น.) ว่าแอป Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp กลับมาออนไลน์ได้แล้ว แล้วก็ขออภัยผู้ใช้กับเรื่องราวครั้งนี้

Screenshot 2021-10-05 115432

Brian Krebs จาก Cybercrime กล่าวว่าปัญหานี้มีเหตุมาจาก DNS ของ Facebook มีปัญหา
เรื่องราวแอปในเครือ Facebook ล่มครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผู้ทำธุรกิจใน Facebook แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการล่มครั้งใหญ่เนื่องจากใช้เวลาไปยาวนานกว่า 7 ชั่วโมงเลยทีเดียว

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหา Facebook, IG, WhatsApp ล่มนั้นเกิดขึ้นทั้งยังแอป แล้วก็บนเว็บไซต์ ไม่อาจจะเข้าใช้งานได้ โดยแอปจะไม่โหลดข้อมูล ข้างหน้าเว็บจะไม่มีอะไรขึ้นเลย ขึ้นคำว่า : “หาเซอร์เวอร์ไม่เจอ”, “Sorry, something went wrong,” “5xx Server Error,” หรืออื่นๆ

face face1

face2

face3
คาดว่าปัญหานี้มีเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับเคล็ดลับของ Facebook, Instagram, WhatsApp เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้แม้กระนั้นยังไง คอยให้ทางผู้ให้บริการแอป ปรับปรุงกันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *