ประชาชนบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวแต่งแต้มดิน” ขนบธรรมเนียม การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดอาหารคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งแจ้งมืด

ตอนวันที่ 6 กันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนร่วมกันทำบุญสุนทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นขนบธรรมเนียมการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวแต่งแต้มดินจะมี ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูแล้วก็ยาสูบ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือห้อยไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
มูลเหตุที่ทำให้เกิดบุญข้าวแต่งแต้มดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของสงฆ์ ตายไปแล้วจึงกำเนิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปมอบให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สงฆ์แล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาค่ำคืนจึงพากันมาแผดเสียงก่อกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้รู้ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงมอบให้สังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติ จึงทำให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมบุญข้าวแต่งแต้มดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีนั้น พระสมุห์นานกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ตามที่ต่างๆเพื่อให้ดวงวิญญาณแล้วก็เปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อถือ โดยประชาชนจะนำของกินมาให้พิธีตั้งแต่ในวันแรม13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการมอบให้ทาน ถือศีล ฟังพระเทศน์ พอเพียงเช้าในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 เวลาโดยประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปมอบให้หรือห้อยในรอบๆวัด ในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางแคว้นบางทีอาจทำก่อนมอบให้ทานก็มี

phet2

จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า ขนบธรรมเนียมบุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นขนบธรรมเนียมของคนในชุมชนแล้วก็ใกล้เคียงได้สืบต่อขนบธรรมเนียมทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว แล้วก็จะมีผลให้ทุกปี ตามความเชื่อถือประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่อดๆอยากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *